Welkom

In de Praktijk voor Yoga, Adem-en ontspanningstherapie verzorgt Hanneke Jansen lessen Hatha-Yoga in Eindhoven-Noord (Blixembosch, Achtse Barrier en de Tempel) en individuele Ademtherapie in Eindhoven-Noord en Son.

Hanneke Jansen : 

Gedurende een groot deel van mijn leven heeft Yoga een belangrijke rol gespeeld om meer balans te ervaren in mijn dagelijks leven waarin ik werkzaam ben in een paramedisch beroep.

In 2008 heb ik een erkende 4-jarige opleiding tot Yoga docente afgerond bij Samsara Yoga opleidingen te Bilthoven.Ik volgde deze opleiding om me meer  te kunnen verdiepen in de Yoga en het een vaste plaats te geven in mijn dagelijks leven. Uiteindelijk ben ik door deze opleiding in 2007 in het lesgeven "gerold". Sindsdien merk ik steeds meer hoe interessant en dankbaar het is om mensen rust en ontspanning te laten ervaren en wat milder te laten zijn ten aanzien van zichzelf. Het is fijn om te zien dat hiervoor geen ingewikkelde methoden nodig zijn, maar dat juist de eenvoud werkt!

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Yogadocenten (www.yoganederland.nl). Bij deze vereniging zijn Yogadocenten aangesloten die een erkende 4-jarige opleiding hebben gevolgd.Dit waarborgt de kwaliteit van de Yogadocent. Bovendien volg ik jaarlijks diverse bijscholingen.

De sfeer van mijn lessen is ongekunsteld, zorgvuldig en ongedwongen. Doordat ik niet met grote groepen werk is er persoonlijke aandacht in de lessen.

Behalve als Yogadocente werk ik als Adem- en ontspanningstherapeute volgens de methode van Dixhoorn (AOT). Deze therapie richt zich op spannings- en ademproblematiek en geschiedt op individuele basis. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden AOT gedeeltelijk of geheel. AOT heeft raakvlakken met Yoga. Door de 3-jarige opleiding tot Adem- en ontspanningstherapeut te volgen heb ik mij geschoold en verdiept in de materie rondom adem, spanning en spanningsgebonden problematiek.Hierdoor heb ik ook als Yogadocente meer achtergrond, kennis en kunde in huis.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Adem- en ontspanningstherapeuten, methode van Dixhoorn.